• بررسی تأثیر حس دلبستگی به مکان بر تاب آوری اجتماعی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی تأثیر حس دلبستگی به مکان بر تاب آوری اجتماعی

  در سطح جهانی آشکارا شاهدیم که رخدادهای طبیعی و گاه انسانی در جوامعی که آمادگی مقابله با آثار آن ها را ندارند، تبدیل به بحران ها و بعضاً فجایع عظیم می شود؛ این در حالیست که در قرن حاضر، تغییرات چشم گیری در نگرش به سوانح دیده می شود به طوری که دیدگاه غالب از تمرکز صرف برکاهش آسیب پذیری به افزایش تاب آوری در مقابل سوانح ارتقاء پیدا کرده است؛ زیرا تاب آوری اجتماعی، توانایی جوامع برای خود سازماندهی، تنظیم تنش ها بوده و ظرفیت انطباق پذیری را افزایش می دهد.

  در این راستا و بعلت آسیب پذبر بودن شهرها در برابر مخاطرات طبیعی به عنوان مراکز فعالیت های اقتصادی اجتماعی و عدم توجه به مسائل اجتماعی در رابطه ی میان انسان و مکان پس از وقوع حادثه، پژوهش حاضر بر آن است؛ با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن برشمردن شاخص های مرتبط با تابآوری اجتماعی، به بررسی تأثیرات حستعلق افراد به فضای سکونت بر تاب آوری اجتماعی آنان بعد از حوادث بپردازد و راهکارهای معماری در این راستا را ارائه دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها