• بررسی شیوه های مناسب برای اطلاع رسانی در زمان بحران از دید کارشناسان رسانه

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/06/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/06/25
  • تعداد بازدید: 295
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی شیوه های مناسب برای اطلاع رسانی در زمان بحران از دید کارشناسان رسانه (قطع برق)

  وجود بحران های گوناگون در دنیای امروز به یکی از مسائل مهم و اساسی تبدیل شده و قطع برق علاوه بر این که خود نوعی بحران است باعث تشدید بحرانی در بحران های گوناگون می گردد. لذا تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع قطع برق در شرایط بحران و اهمیت اطلاع رسانی در این شرایط، به بررسی شیوه های اطلاع رسانی شرایط بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان رسانه می پردازد.

  هدف اصلی این تحقیق بررسی شیوه های مناسب برای اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق است که در آن دیدگاه کارشناسان رسانه به عنوان نمایندگان حوزه ی اطلاع رسانی به ارائه نظر پرداخته اند.

  در سایه هدف اصلی مباحثی مانند میزان آمادگی و پیش بینی شرایط، اهمیت دادن به اطلاع رسانی در شرایط بحران، آموزش اصحاب رسانه و مدیران بحران، میزان وابستگی مخاطبان به رسانه های نوین مورد بررسی قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینه ای که شامل 43 سوال بوده، استفاده شده است. جامعه نمونه در نظر گرفته شده برای این تحقیق نمونه در دسترس شامل 40 کارشناس رسانه می باشد که همگی به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این است که وجود دید مثبت به موضوع اطلاع رسانی در شرایط بحران، پیش بینی شرایط و تامین امکانات مورد نیاز، آموزش اصحاب رسانه و مدیر بحران در زمینه اطلا ع رسانی در شرایط بحران، بستر مناسب برای استفاده از شیوه های گوناگون اطلاع رسانی را بوجود می آورد.

  از مهم ترین پیشنهادهای ارائه شده در پایان این پژوهش، راه اندازی سامانه اطلاع رسانی سیار در مناطق بحران زده بدون نیاز به هیچگونه زیر ساخت، راه اندازی سایت، تهیه ی کتاب و جزوات، برای آموزش مدیران بحران، اجباری نمودن تعیین سخنگو در آیین نامه عملیاتی مدیریت بحران می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها