• انگیزه تحصیلی میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه آریا)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/01/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/01/15
  • تعداد بازدید: 254
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  انگیزه تحصیلی میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه آریا(

  انگیزه در تحصیل سبب رشد فکری و دریافت استعدادهای نوین در نزد فرد می شود، هر فرد دارای استعدادهای نوین بوده درآینده برای شکوفایی خود تلاش می کنند. تحصیل سبب یادگیری بیشتر مطالب می شود؛ اما انگیزه سبب ایجاد تحرک در نزد فرد شده می تواند. چنانچه در بیشتر موارد هم دیده شده هر انگیزه سبب ایجاد تلاش در نزد فرد می گردد. بنابراین انگیزه تحصیلی یکی از پیش شرط های تحصیل به حساب می آید با وجودی که در افغانستان انگیزه تحصیلی در نزد افراد مدنظر گرفته نمی شود، اما این کار سبب عقب ماندگی فرد در جامعه می گردد.هدف تحقیق حاضر بررسی انگیزه تحصیلی میان دانشجویان دیپارتمنت اداره و تجارت دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه آریا می باشد.

  تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی بوده که بالای (132) تن از دانشجویان دیپارتمنت اداره و تجارت دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه آریا صورت گرفته که از آنجمله 64 تن مرد و 68 تن زن که اوسط نمرات اکثریت پاسخ دهندگان بالای 90 % می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین نوع آموزش دانشجویان، مضامین دیپارتمنت اداره و تجارت رابطه وجود دارد. اکثر دانشجویان در انجام پروژه های خویش سهل انگاری نموده و در جستجوی مفاهیم جدید و مطالعه نبوده و همیشه دنبال درسی هستند که مجبور به یادگیری آن هستند (درس را تنها بخاطری امتحان می خوانند) و همیشه دنبال حل سوالات و پروژه های ساده هستند. در این پژوهش دانشجویان دارای اوسط نمرات بالاتر از انگیزه پیشرفت تحصیلی بالاتر برخوردار هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها