• بررسی و تحلیل مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از حوادث دانش آموزان در مدارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/11/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/11/10
  • تعداد بازدید: 406
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی و تحلیل مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از حوادث دانش آموزان در مدارس

  سیستم آموزشی در هر کشور بخش بزرگی از دولت را تشکیل می دهد و به تبع آن مسائل، مشکلات و دغدغه های این حوزه نیز بسیار است. در بحث خساراتی که در این حوزه ممکن است وارد شود، خود می تواند به طور اخص یک قانون یا بخشی از یک قانون باشد و حقوقدانان این خسارات را به نام خسارات آموزشی می شناسند، همچون قانون فرانسه که بخشی از قانون مدنی این کشور به این بحث می پردازد اما در قوانین ایران به طور اخص این قانون را نه به طور جداگانه و نه به شکل بخش مشخص از یک قانون نداریم. لذا حقوقدانان ایران پرونده های مطروحه در این حوزه به برخی مواد مرتبط در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و آیین نامه اجرایی مدارس استفاده می نمایند.

  به هر حال باید اذعان داشت بررسی میزان و نوع جبران خسارات در محیط های آموزشی همچون مدرسه و نقش هریک از عوامل همچون، دانش آموز، معلم، مدیر و آموزشگاه و ادارات آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری در بروز و جبران خسارات وارده چقدر بوده و چقدر وظیفه نگهداری و جبران دارند مسأله ای است که شاید به طور واضح مشخص نگردیده که باید اختصاصاً به آن پرداخت. در حقوق ایران برای آموزشگاه، مدرسه و اداره آموزش و پرورش نقش کارفرما را در نظر گرفته و بین معلم و آموزشگاه، مدرسه، مرکز کانون پرورش فکری، کانون زبان و مجتمع آموزشی رابطه تبعیت و گماشتگی برقرارمی باشد. نهایتاً در این مقاله قصد داریم به بررسی مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از حوادث دانش آموزان در مدارس پرداخته و مسئولیت هریک از عوامل مسئول و همچنین دولت و آموزش و پرورش و مدرسه در این راستا مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها