• تحلیل سیالیت فضایی در معماری اسلامی ایرانی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1885
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  فضاهای معماری با درک ما از فضا شکل می گیرند.حال این فضا می تواند با چشم حس شود یا با لامسه و گاهی با دیگر احساسات.فضا می تواند از ایستایی و سکون محض به پویایی و شناوری خالص از نوعی به نوع دیگر بدل شود. فضا برای اینکه آزاد شود می بایست دائماً بسط پیدا کند،بسط هایی از جنس خود یا از جنس چشم انداز.چنین است رفتار معماری ایران با فضا.تفکر ایرانی همواره به دنبال حرکت از ماده به روح (آزادی فضا) بوده است و این تفکر تأثیر بسیار زیادی برسیر تحول فضا در معماری ایران داشته است.آزادی،شکستن مرز و محدودیت مدل قبلی به انگیزه ی ایجاد مرز و محدودیت مدل تازه است،که آن مرز تازه نمی تواند تکراری باشد،چون در آن صورت مرزی شکسته نشده و محدودیتی برداشته نشده است و ساختاری هم تغییر نیافته است.این چنین معماری این سرزمین هر روز به سمت جلو در راه رسیدن به آزادی فضا حرکت کرده است.وبا شکستن مرزهای قدیم مرزهای جدیدی را ایجاد کرده اند.و این حرکت رو به جلو در معماری معاصر به توقف تبدیل شده است.این بررسی تحلیلی به گونه ای متفاوت فضا های معماری گذشته ایران و عوامل شکل دهنده آن را مورد ارزیابی قرار می دهد وزمینه هایی چون سیالیت فضایی،آزادی فضا و گشایش فضایی را در معماری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد تا امروزه با بکار بستن آنها معماری معاصر راهی را درپیش بگیرد که معماری چند هزار ساله ما در پی آن بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم