• بررسی نقش تعدیل گر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/22
  • تعداد بازدید: 150
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی نقش تعدیل گر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  تاثیر روابط سیاسی بر واحدهای تجاری، مورد توجه بسیاری از تحقیقات در سراسر جهان بوده است. از آنجا که مدیران اجرایی و غیر اجرایی با داشتن ارتباطات سیاسی می ‏توانند با استفاده از ارتباطات و روابط خود با سیاستمداران، مزایای متنوعی را برای شرکت به ارمغان بیاورند، آن‏ها اغلب به نظر واقعا قدرتمند می باشند؛ بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر تاثیر نقش تعدیل کننده ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه در شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏ باشد.

  در راستای تحقق اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه ‏های پژوهش از مدل رگرسیون رگرسیون خطی چند متغیره و داده ‏های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال‏ های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است.

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ریسک سیاسی و ارتباطات سیاسی دارای ارتباط منفی و معنادار با هزینه سرمایه هست. همچنین نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی به عنوان تعدیل‏گر بر شدت رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه شرکت ‏ها تاثیر می‏ گذارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها