• بررسی تاثیر هوش اجتماعی بر عملکرد نوآورانه (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط در شهرستان اردبیل)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/29
  • تعداد بازدید: 362
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه سازمان ها با تغییرات محیطی فراوانی مواجه اند. تغییرات آن قدر سریع رخ می دهند که اگر سازمان ها از پیش، خود را برای مواجهه با آن ها آماده نکنند، بقای آنان در خطر خواهد بود. یکی از ابزارهای جدیدی که به سازمان ها کمک می کند، در محیط پرتلاطم امروزی خود را به جایگاهی شایسته برسانند، استفاده از هوش اجتماعی است. بنابراین، هدف این تحقیق، توسعه نظریات در رابطه با هوش اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد نواورانه در شرکت های کوچک و متوسط در شهرستان اردبیل به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. برای دستیابی به اهداف پژوهشی از داده های که بین 215 کارمند شرکت های کوچک و متوسط در شهرستان اردبیل از طریق پرسشنامه توزیع شده بهره می گیریم و برای تحلیل داده، از آزمون اسمیرنف کولموگروف، ضریب پیرسون، آزمون های منطقه ویتنی و ویلکاکسون به بررسی رابطه معنی داری پرداختیم که رابطه معنی داری بین هوش اجتماعی با عملکرد و نوآورانه سازمان دارد، می توان گفت که هوش اجتماعی، بر عملکرد نوآورانه سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم