جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه زنجان
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : جغرافیا
  • گرایش : جغرافیا
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28