جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : متفرقه
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : طلبه سطح سه (کارشناسی ارشد)، رشته تفسیر و علوم قرآن، مدرسه علمیه الزهراء دزفول، استان خوزستان، پژوهشگر و فعّال فرهنگی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : تفسیر و علوم قرآن
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها