جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
13 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 13 مقاله
  توضیحات : دانشجو کارشناسی ارشد، رشته بیوتکنولوژی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی شیمی
  • گرایش : بیوتکنولوژی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها