جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
34 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 34 مقاله
  توضیحات : دکتری علوم سیاسی و و رابط بین الملل
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم سیاسی
  • گرایش : علوم سیاسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها