جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
16 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 16 مقاله
  توضیحات : گروه مدیریت بازرگانی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت بازرگانی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها