جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
20 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 20 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها