جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
12 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه اصفهان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 12 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکترا دانشگاه اصفهان و کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، آموزش و پرورش استان هرمزگان، شهرستان پارسیان، دبیرستان متوسطه اول حکمت روستای هشنیز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : علوم قرآن و حدیث
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها