جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
16 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه ایلام
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 16 مقاله
  توضیحات : دانشیار، مدیریت منابع انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت منابع انسانی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها