جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
10 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 10 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : آبیاری و زهکشی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها