جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
7 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 7 مقاله
  توضیحات : دکترای فلسفه تعلیم وتربیت ،دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها