جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
7 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه الزهرا
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 7 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته ارشد فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه الزهراء تهران و استاد دانشگاه علمی کاربردی تیران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فقه و حقوق
  • گرایش : فقه و حقوق اسلامی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها