جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
14 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 14 مقاله
  توضیحات : گروه روان شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانشناسی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها