جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
7 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 7 مقاله
  توضیحات : دانشجو کارشناسی بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : هوش بری
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها