جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
  • دانشگاه : دانشگاه اصفهان
    تحصیلات : دکترا
    تعداد مقالات : 4 مقاله
    توضیحات : استادیار تحقیق در عملیات، دانشگاه اصفهان
    جزئیات بیشتر
    • رشته : -
    • گرایش : -
    • تحصیلات : دکترا
    • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها