جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه تغذیه جامعه، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و انستیتو تحقیقات تغذیه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی صنایع
  • گرایش : صنایع
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29