جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
20 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 20 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه آموزشی آمارو اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : بهداشت
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها