جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
38 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 38 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکترای آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها