• بررسی رابطه ی محافظه کاری و ویژگی های کمیته حسابرسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 620
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  کمیته های حسابرسی نقش مهمی در نظارت و ارائه اطلاعات درست به مدیران دارند. از این رو خصوصیاتی از جمله محافظه کاری می تواند در کمیته حسابرسی نقش مهمی داشته باشد. محافظه کاری به صورت میزان تفاوت در قابلیت اثبات لازم برای شناسایی درآمدها در مقابل هزینه ها تعریف می شود. هدف این تحقیق، بررسی عوامل تاثیرگذار برمحافظه کاری حسابداری می باشد. عوامل مورد بررسی ویژگی های کمیته حسابرسی و محافظه کاری خواهد بود، شناسایی این عوامل توسط مدیران می تواند زمینه را برای تصمیم گیری مناسب تر، گروه های مختلف استفاده کننده از داده های حسابداری فراهم سازد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهند بود. از بین شرکت های موجود بورس اوراق بهادار تعداد 30 شرکت به عنوان شرکتهای عضو نمونه انتخاب شدند. ما در این تحقیق در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین ویژگی های کمیته حسابرسی و محافظه کاری حسابداری رابطه ای وجود دارد؟ روش تحقیق میدانی و تحلیلی بوده و داده ها با نرم افزار spss تحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه: بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و محافظه کاری رابطه ضعیفی وجود دارد. بین مالکیت سهام اعضای کمیته حسابرسی و محافظه کاری رابطه معناداری وجود دارد. بین حضور مدیر عامل در هیأت مدیره شرکت و محافظه کاری رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها