• بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  موضوع خصوصی سازی و نحوه انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی و همچنین مقایسه نکات قوت و ضعف این روند،یکی از مسایل روز و با اهمیت کشور است تأثیرگذاری خصوصی سازی بر رشد بازار سرمایه و به طور مشخص بورس اوراق بهادار را می‌توان بر اساس ارزش بازار ارزش معاملات و نقد شوندگی و  افزایش تعداد سهامداران و بهبود مالکیت فردی دانست از این رو  هدف از این تحقیق بررسی تأثیر رتبه‌بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی‌سازی شرکت‌ها می‌باشد بدین منظور، از اطلاعات 130 شرکت موردپذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1392 الی 1400 موردبررسی قرارگرفته شده است.

  همچنین بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره و از داده‌های تابلویی  استفاده گردید.نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که،رتبه‌بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام تاثیر مستقیم و معناداری دارد ورتبه‌بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام درشرایط خصوصی‌سازی شرکت‌ها تاثیر گذاری بیشتری دارد.می توان استنباط کرد که برنامه‌های خصوصی سازی از طریق ارتقای قدرت نقد شوندگی و توسعه زیرساخت‌ها، افزایش آگاهی عمومی از بازار، توسعه پایه سهامداری، افزایش توجه دولت، تخصص گرایی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای تنوع ریسک، به گسترش و توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها