جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی صنایع
  • گرایش : مهندسی مالی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/11/17
مقالات جدیدترین رویدادها