• طراحی قالبهای آهنگری چند مرحله ای برای قطعات نزدیک به ابعاد نهایی با استفاده از روش تغییر شکل معکوس و المان محدود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1212
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این کار برای طراحی قالب آهنگری چند مرحله ای در قطعات نزدیک به ابعاد نهایی از ترکیب دو روش تغییر شکل معکوس و المان محدود استفاده شد. برای اجرای روش معکوس از شکل نهایی قطعه شروع می شود و یک مسیر برگشت پلاستیک با استفاده از روش معکوس پیش بینی می گردد. در روش معکوس، از تغییرات هندسی قطعه و میانیابی، بستگی به تعداد مراحل میانیابی از شکل نهایی به شکل اولیه می رسد. با استفاده از المان محدود، توزیع کرنش پلاستیک معادل، پر شدن کامل حفره قالب، معیوب نبودن قطعه نهایی و کمترین تنش پسماند، قالب میانی انتخاب شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها