• ارائه یک الگوی ارزیابی و پیش بینی تکنولوژی بر اساس آنالیز ومتن کاوی اختراعات ثبت شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 940
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با توجه به محدودیت بودجه بخش های تحقیق و توسعه ضروری است که این بخشها بر توسعه تکنولوژیهایی متمرکز گردند که احتمال موفقیت آنها بیشتر بوده، زمان تجاری شدن آنها کوتاه و احتمال افزایش هزینه ها پایین تر باشند. بنابراین استفاده از روشهای ارزیابی چرخه عمر و پیش بینی تکنولوژی به منظور هدایت تحقیق و توسعه و تعیین استراتژیهای تکنولوژی سازمان بسیار مفید خواهند بود.تعیین مرحله تکاملی تکنولوژی به طور معمول با تعیین سطح عملکرد تکنولوژی در طول زمان مشخص می گردد.در این مقاله روشی نوین با استفاده روش متن کاوی بانکهای اطلاعاتی پتنت ها به منظور ارزیابی چرخه عمر و پیش بینی روند تکاملی تکنولوژی ارائه می گردد .در این روش ابتدا با استفاده از تکنیکهای متن کاوی زیر گروه های یک تکنولوژی خاص استخراج و دسته بندی می گردند. سپس مقادیر فراوانی های تجمعی مطلق پتنت ها در طول زمان بامنحنی گامپرتز تطابق منحنی داده می شود. براساس این منحنی، مرحله فعلی تکاملی تکنولوژی و همچنین پیش بینی روند تکنولوژی قابل ارزیابی است.برای ارزیابی واجرای روش مذکور از پتنت های پزشکی از راه دور استفاده شد.با استفاده از روشهای متن کاوی مشخص گردید که 3 زیر گروه اصلی شامل بر پاتولوژی، رادیولوژی و جراحی از راه دور در پتنتها قابل طبقه بندی می باشند. مدل گامپرتز باهر یک از منحنی های فراوانی های تجمعی مطلق گروه های مذکور تطابق داده شد. نتایج آنالیز روند تکنولوژیهای پزشکی از راه دور نشان داد که تطابق مدل گامپرتز به خوبی و در بهترین حالت انجام می گردد.سپس پیش بینی روند منحنی تطابق داده شده در سالهای آینده محاسبه وهمچنین بر اساس مشتق هر منحنی 3 نقطه آغاز رشد، نقطه اوج و نقطه اشباع برای هر تکنولوژی استخراج گردید.بر اساس روند تکاملی هر تکنولوژی در آینده ، استراتژیهایی برای هدایت تحقیق و توسعه پیشنهاد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها