• طراحی مدل بهینه سازی فرآیند به کمک تابع زیان کیفی توسعه یافته

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 1223
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تابع زیان کیفی تاگوچی یکی از ابزارهای کاربردی مورد استفاده در تکنیک طراحی اثرزدا می باشد که به صورت همزمان میزان انحراف از مقدار هدف و واریانس مشخصه کیفی خروجی فرآیند را مورد توجه قرار می دهد. در شرایط واقعی بیشتر فرآیندها تحت تأثیر فاکتورها و عوامل خارجی و محیطی غیر قابل کنترل قرار داشته که باعث فاصله گرفتن مشخصه های کیفی فرآیند از نقاط ایده آل و ایجاد نوسان در مقدار این مشخصه ها می شوند. در این تحقیق استفاده از تابع زیان کیفی تاگوچی جهت مدلسازی فرآیند و انتخاب مقادیر بهینه پارامترهای ورودی به فرآیند مورد توجه قرار گرفته و اشاره گردیده است که تابع معرفی شده توسط تاگوچی در عین کارائی همانند بسیاری دیگر از تکنیک های معرفی شده در مهندسی کیفیت، دارای محدودیت هائی در مدلسازی فرآیند است که به جهت رفع این محدودیت ها، تابع زیان کیفی توسعه یافته معرفی و یک مدل بهینه سازی غیر خطی به کمک تابع ذکر شده با هدف حداقل سازی اثرات متغیرهای مزاحم در فرآیند ارائه می گردد. در پایان نحوه به کارگیری مدل معرفی شده جهت انتخاب بهینه مقدار پارامترهای ورودی در قالب یک مثال عددی نشان داده شده است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم