• بررسی الکتروشیمیایی اثر متاوانادات سدیم بعنوان بازدارنده خوردگی فولاد کربنی ساده در محیط های دی اتانل آمین اشباع از گازهای co2 و h2s

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1219
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مواد متنوع و مختلف بازدارنده خوردگی در سیستم های شیرین سازی گاز طبیعی در بیشتر پالایشگاه های جهان کاربرد داشته و از انواع پایه های آن استفاده بعمل می آید. در این مقاله ضمن معرفی انواع مواد بازدارنده مصرفی در سیستم فوق به بررسی عملکرد متاوانادات سدیم navo3 بعنوان ماده بازدارنده خوردگی بر روی فولاد کربنی 1020 در سیستم دی اتانل آمین 30 درصد حجمی اشباع از گازهای co2 و h2s و محلول های صنعتی آمین lean و rich در دمای 65 درجه سانتیگراد پرداخته شده است. با استفاده از روش الکتروشیمیایی پلاریزاسیون تافل میزان غلظت موثر متاوانادات سدیم در محیطهای آمینی تعیین گردید. و با توجه به شیب های منحنی تافل و پتانسیل های تعادلی مکانیزم محافظتی متاوانادات سدیم از نوع آندی تعیین شد. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش های الکتروشیمیایی غلظت موثر و مناسب متاوانادات سدیم در محلول 30 درصد حجمی دی اتانل آمین و محلول های صنعتی آمین lean و rich اشباع از گازهای co2 و h2s در دمای 65 درجه سانتیگراد حداقل 0.03 درصد وزنی تعیین گردید. در این بررسی ها هیچگونه آثار خوردگی موضعی یا متمرکز بر سطوح فلزی مشاهده نشد و متاوانادات سدیم در غلظت موثر فوق بصورت عمومی تا بیش از 80 درصد موجب کاهش سرعت خوردگی فولاد کربنی 1020 گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها