• استفاده از پلی آمین ها در تغییر شرایط سازی آب تغذیه دیگ های بخار و سیستم آب مقطر برگشتی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 936
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   خشکسالی و بی آبی تابستان 80 نگرش غالب مدیران صنایع ایران را روی نحوه استفاده از آب تغییر داد. دیدگاه جدید درمصرف بهینه آب در ایران الزامی بود و می بایست عاملی باعث این تحول گردد. شهری که سال ها رودخانه پر آبش زبانزد بوده و مازادش به گاوخونی می ریخت، در تابستان 80 با رودخانه ای خشک مواجه گردیده و با کمبود شدید آب صنایعش به بستن تهدید می شدند. شرکت پالایش نفت اصفهان بعلت شرایط ورودی های تلمبه هایش در منطقه ای از زاینده رود علاوه بر مسئله کمبود آب مواجه با شرایط سخت املاح محلول و غیرمحلول آب شد که این خود باعث کاهش شدید سیکل های تغلیظ در سیستم های آبی و مصرف بسیار بالای بعضی از مواد شیمیایی گردید. حجم بالای زیر آب دیگ های بخار و برج های خنک کننده مزید برعلت شده بطوریکه دورریز این آب ها و عدم تبخیر سطحی به نسبت حجم آب ورودی معضل سرریز از حوضچه ها و شکایت صاحبان زمین های اطراف را باعث شده بود. نگرش کلی روی وضعیت موجود باعث گردید بدو فاکتور مهم توجه گردد. اول استفاده هر چه بیشتر از آب سیستم بازیافت با استفاده از reverse osmos (r.o) دوم استفاده از موادشیمیائی مناسب، مطلوب و اقتصادی از نظر مصرف برای سیستم های مذکور .در اینجا بحث روی استفاده از ماده شیمیایی جدید شرایط ساز آب دیگ های بخار است که با تکنولوژی استفاده از پلی آمین ها و با نام اختصاصی برای اولین بار در ایران در شرکت پالایش نفت اصفهان مورد آزمایش و مصرف قرار گرفته و نتایج درخشان فنی و اقتصادی جالب توجه آن در مقایسه با مواد شیمیایی استفاده شده قبلی با پایه کلنت و فسفنیت پلیمر که همراه با پاره ای از مسائل خوردگی، زیست محیطی و مصرف بودند، باعث ارائه این مقاله گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها