• چینه شناسی سکانسی سازند قم در برش قزلجه، استان همدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

   به منظور مطالعه چینه شناسی سکانسی نهشته های سازند قم، برش قزلجه واقع در شمال شرق کبودر آهنگ انتخاب گردید. رسوبات سازند قم در برش مورد نظر با مرز دگرشیب بر روی نهشته های سازند قرمز زیرین قرار گرفته است. تعداد 149 نمونه برای مطالعات میکروسکوپی از این برش جمع آوری گردید. مطالعات میکروسکوپی میکروفسیل های شاخص در این توالی، سن آکی تانین - بوردیگالین را نشان می دهد. بازدیدهای صحرایی به منظور شناخت ساختمان های رسوبی و تغییرات جانبی و قائم رخساره ها به همراه مطالعات سنگشناسی و تعیین رخساره های رسوبی، یک شلف لبه دار را به عنوان محیط رسوبی این سازند عنوان کرده است. با بررسی تغییرات قائم رخساره ای، تغییرات نسبی سطح آب دریا بازسازی شده و مطالعات چینه شناسی سکانسی با استفاده از این منحنی انجام گرفت. سه سکانس نوع اول در سازند قم شناسایی شد که با مرزهای سکانسی نوع اول محدود می شوند. سطوح mfs برای تفکیک سیستم ترکت ها بر پایه داده های پتروگرافی شناسایی شده اند. مجموع رخساره های سازند قم بیانگر یک پیشروی عمومی و متعاقبا یک پسروی عمومی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها