• کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مدیریت منابع آبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2467
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  منابع آب کره زمین در حال حاضر با بحران ها و چالش های نگران کننده ای هم چون کمبود آب، عدم دسترسی به آب شرب بهداشتی و تمیز، کنترل منابع آب در هم گسیختگی شبکه مدیریت منابع آب کاهش در منابع مالی اختصاص داده شد. فقدان آگاهی در تصمیم گیران و عموم و در معرض خطر بودن صلح و امنیت جوامع دست به گریبان است. با توجه به بحران ها و چالش ها پیش آمده رهیافت های گوناگون مدیریت منابع آب هم چون مدیریت مبتنی بر عرضه آب مدیریت یکپارچه منابع آب و رهیافت راهبردهای با گذشت زمان نمود یافته اند. در حال حاضر حفظ پایداری منابع آب از اهداف نظام های مدیریت منابع آب می باشد. امروزه متخصصان به کم مدل های رقوم تهیه شده به صورت شبیه سازی مجازی چندبعدی در gis و استفاده از rs به اثبات صحت تصمیم گیری و توجیه کاربران می پردازند و به کمک این گونه فنآوری مدیریت شهری را یاری می رسانند. بدین منظور با استفاده از جمع آوری اطلاعات مربوط به پارامترهای مختلف در مناطق شهری و ورود آن ها به سیستم اطلاعات جغرافیایی تجزیه و تحلیل مربوط صورت گرفته و با توجه به نوع هدف مورد نظر، مدیریت داده ها صورت گرفته و در نهایت خروجی استخراج می گردد. به طوری که با استفاده از این فنآوری ها، می توان به بهسازی برنامه ریزی مختلف شهری در منابع آبی پرداخت. با کاربرد gis می توان ضمن بالا بردن سرعت و سهولت مطالعات شهری مانند سیر تحول شهر، عمران و توسعه پیشنهادی مورد نظر، توسعه آتی را برای برنامه ریزی شهری آنالیز نمود. از جمله اموری که در مطالعات شهری در نتیجه استفاده از سیستم gis و rs تسهیل یافته و بر بازدهی آن افزوده شده، جمع آوری، به  روز رسانی، پردازش اطلاعات است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها