• ارائه راهبرد متناسب با توسعه گردشگری بخش ماهیدشت با کاربست swot

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/04/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/13
  • تعداد بازدید: 160
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ارائه راهبرد متناسب با توسعه گردشگری بخش ماهیدشت با کاربست swot

  گردشگری یکی از بخش هایی است که به دلیل تاثیرات مثبت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امروزه مورد توجه جدی کشورهای مختلف قرار گرفته است. سرمایه گذاری در زیرساخت های گردشگری و استفاده از توان های بالقوه منطقه ای به منظور جذب گردشگر، یکی از راه های مناسب، بدین منظور است. این صنعت به عنوان فعالیتی که در دنیای امروزی توان اثرگذاری بر فرآیند توسعه متوازن و خردورزانه را در تمامی دنیا به نمایش گذاشته، مورد توجه طیف وسیعی از سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام های سیاسی و مدیریت اجرایی در همه کشورهای دنیا قرار گرفته است.

  هدف از این پژوهش شناسایی راهبرد مناسب برای توسعه گردشگری شهر ماهیدشت می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و با توجه به ماهیت مدل swot با توزیع پرسشنامه بین 20 نفر از متخصصین به شناسایی شاخص های مرتبط نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید گردشگری منطقه پرداختیم و مشخص گردید نمره نهایی ماتریس ife از جمع نمرات نهایی عوامل برابر 2.074 است این عدد به 4 خیلی دور است و می توان گفت که نقاط تهدید نسبت به نقاط فرصت برتری دارند.

  از سوی دیگر عدد بدست امده برای عوامل خارجی 2.075 است. با در نظر گرفتن این دو عدد، واضح است که در چنین حالتی بخشداری ماهیدشت باید استراتژی تدافعی را انتخاب نماید. از این رو، با استفاده از راهبردهای (wt) بخشداری ماهیدشت باید سعی کند نقاط ضعف خود را به نوعی پوشش دهد یا آسیب پذیری های خود را از ناحیه تهدیدهای محیطی کمینه نموده، به حداقل ممکن برساند و یا در صورت امکان، خود را از گزند این آسیب ها و تهدیدها مصون و به دور نگه دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها