• بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی و کیفیت نهادی بر ثبات بانک ها

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/02
  • تعداد بازدید: 195
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی و کیفیت نهادی بر ثبات بانک ها

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی و کیفیت نهادی بر ثبات بانک ها طرح ریزی و انجام شده است جامعه آماری پژوهش کلیه بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به کمک حذف سیستماتیک نمونه گیری شدند.

  جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی صورت های مالی بانک های منتخب در سنوات 1395 الی 1399 انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار eviews و با استفاده از آزمون پانل دیتا انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای کمیته حسابرسی و همچنین کیفیت نهادی بر ثبات مالی بانک ها تاثیر معنادار داشته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها