• کاربرد هندسه ی نقوش اسلامی در ارتقاء کارکرد نور در نماهای متحرک

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/07
  • تعداد بازدید: 242
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09044031320

  کاربرد هندسه ی نقوش اسلامی در ارتقاء کارکرد نور در نماهای متحرک

  امروزه ارتقای نماها به کمک ابزارهای فناورانه، سبب شده است تا آنها نقش فعالتری را در رابطه ی میان درون و برون بنا بر عهده بگیرند. از جمله ی این ابزارهای فناورانه، بهره گیری از نماهای متحرک الکترومکانیکی است. تجربیات و پژوهش های متعدد نشان داده است که سامانه های نمای متحرک (یا جنبشی)، می توانند تعامل بهتری میان درون و برون بنا برقرار سازند و با تنظیم اثرات محیطی، نقش مضر آنها را کاهش و ارتباطات مفید درون و برون را افزایش دهد. یکی از مسائل مهم در طراحی نماهای متحرک، هندسه ی آنها است.

  این هندسه از یک سو باید قابلیت باز و بسته شدن داشته و از سوی دیگر، واجد ارزش های زیباشناختی باشد. به دلیل ماهیت نظام مند و مبتنی بر قواعد ریاضی در الگوهای هندسی اسلامی، امروزه میتوان آنها را به صورت پارامتریک و با نرمافزارها و سخت افزارهای نوین تولید کرد. این موضوع مبین کاربرد احتمالی آنها در نماهای متحرک است. تحرک در نما (یا مدول های آن) مستلزم قابلیت هندسی اجزای آن در حفظ ساختار و پیوستگی خود در تغییر شکل است.

  اوریگامی، ابزارهای مفیدی در این خصوص فراهم می آورد. بنابراین به نظر می رسد که بتوان آرایه ای از مدول های مبتنی بر الگوهای هندسی اسلامی را به کمک دانش اوریگامی، به نمایی متحرک تبدیل کرد که تحت شرایط معین، تغییر شکل داده و از طریق تنظیم میزان ارتباط درون و برون، ابزاری برای بهینه سازی پارامترهای مرتبط با کارآمدی ساختمان فراهم آورند. طراحی نماهاى ساختمانی به طور مستقیم در کیفیت هاى بصرى و فیزیکی شهرى تاثیر می گذارند.

  تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی پیمایشی، ضمن ارائه ارتقاى نماهاى مدرن بر اساس انعطاف پذیرى و استفاده از رویکرد پارامتریک در بنا می پردازد. بر این اساس حاصل تحقیق فوق چنین است؛ عامل اول: نقوش هندسه اسلامی و استفاده از آن در نماهاى امروزى، عامل دوم: معمارى پارامتریک و استفاده از الگوریتم در نماهاى مدرن، عامل سوم: انعطاف پذیرى در نما. نتایج تحقیق نشان دهنده آن هستند که استفاده از نظام هندسی در نماى ساختمان و هویتمدار نمودن ساختمانها به لحاظ نماى شهرى میتواند بر ادراک بهتر محیط و بهره گیرى از نقش مایه هاى هندسه سنتی ایرانی در انطباق با شیوه هاى ساخت در عصر حاضر، می توانند به باریکتر شدن شکاف بین معمارى اسلامی کهن و معمارى امروز که به واسطه تکنولوژى پارامتریک دگرگون گشته، کمک کنند و در واقع پلی براى انتقال مفاهیم هندسه اسلامی به نسل امروز باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها