• بررسی رابطه ابعاد هوش معنوی با خودگردانی مذهبی در طلاب حوزه علمیه الزهراء (س) جیرفت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 915
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد هوش معنوی با خودگردانی مذهبی در طلاب حوزه علمیه الزهراء (س) جیرفت انجام گرفت. در این پژوهش از میان جامعه 120 نفری طلاب، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده در دسترس 75 نفر انتخاب شدند، جهت گردآوری داده ها از مقیاس «هوش معنوی» کینگ (2008) و خودگردانی مذهبی srq-r (1993) با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد.نتایج نشان داد که بین تفکروجودی انتقادی و گسترش حالات هوشیاری با خودگردانی مذهبی رابطه معنی داری وجودندارد و بین ایجاد معنای شخصی و آگاهی متعالی با خودگردانی رابطه معنی داری وجود دارد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها