• ارزیابی تصفیه خانه فاضلاب تبریز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 3225
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با توجه به محدود بودن منابع اب در جهان، استفاده از آبهای تصفیه شده به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران ضروری به نظر می رسد، از این رو تصفیه صحیح، مدیریت و کنترل فرآیند تصفیه نیازمند بررسی دقیق پارامترهای موثر در این فرآیند است. لذا با توجه به وجود پیچیدگی در ارتباط بین پارامترهای کیفی فرآیند تصفیه، در این مطالعه از مدل شبکه های عصبی مصنوعی برای مدل سازی رفتار تصفیه خانه فاضلاب تبریز استفاده شده است. بدین منظور با مبنا قرار دادن اندازه گیری های مشخصه های کیفی در ورودی تصفیه خانه، مقدار متناظر مشخصه های فوق در خروجی تصفیه خانه پیش بینی شد. داده های ورودی شبکه عصبی شامل مشخصه های دما (t)1، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمی (bod)2، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (cod)3، کل جامدات معلق (tss)4 و ph فاضلاب و داده های خروجی شامل مشخصه bod، cod و tss می باشد. نتایج مدل شبکه عصبی برای پارامترهای مذکور به دست آمده و با مقادیر مشاهداتی مقایسه شدند. اجرای ساختارهای مختلف شبکه عصبی مصنوعی با تعداد نرون های مختلف در لایه میانی نشان داد آرایش 3-3-5 با ضریب همبستگی بالایی 0.85، با الگوریتم levenberg marquat (lm) به عنوان آرایش مطلوب پیشنهاد شد. همچنین با محاسبه درصد بازده حذف آلاینده ها و در خروجی تصفیه خانه مشخص شد، حداکثر بهره وری حذف در تصفیه خانه مربوط به آلاینده tss بوده و معادل 97 درصد می باشد. سایر آلاینده ها نیز مقادیری بسیار نزدیک به tss داشتند. به همین ترتیب بازده حذف این آلاینده ها از طریق مقادیر برآوردی با مدل شبکه عصبی نیز به همین منوال است، که به واسطه نزدیکی با مقادیر مشاهداتی مبین کارایی خوب مدل به کار برده شده می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها