• بررسی کیفیت آموزشی دوره های دکتری علوم انسانی دانشگاه شیراز در دو دوره زمانی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 529
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در مورد اهمیت علوم انسانی و حساسیت آن از یکسو و لزوم ارتقاء بینش و آموزش این علوم در کشور بارها سخنرانی و نوشته شده است. ولی باید دید در عمل چه اقداماتی صورت گرفته است؟ کیفیت آموزش این علوم چگونه است؟ به طور قطع بهترین کسانی که می توانند در این مقوله اظهار نظر کنند، افرادی هستند که دست اندر کار مستقیم تعلیم و تعلم در این رشته و این شاخه از علوم به شمار می روند. دانشجویان، دانش آموختگان و مدرسان رشته های مختلف علوم انسانی، از جمله این افراد هستند. از سوی دیگر دوره های دکتری به عنوان بالاترین سطح آموزشی در هر رشته ای به سایر دوره ها ارجحیت دارند و مسلما باید بهترین کیفیت را نیز در مقام مقایسه داشته باشند. ولی بازهم باید دید در عمل وضع به چه صورت است. این مقاله که حاصل دو تحقیق میدانی است به بررسی کیفیت آموزشی دوره های دکتری علوم انسانی در دانشگاه شیراز می پردازد. اولین پژوهش در سال تحصیلی 78-1377 انجام شد و طی آن، میزان رضایت سه گروه دانشجویان، دانش آموختگان و اعضاء هیئت علمی دوره های دکتری دانشگاه شیراز از فرایندهای مختلف دوره، سنجش کرد. پژوهش دوم در سال تحصیلی 84- 1383انجام شد و همان متغیرها را مجدداً ارزیابی کرد. ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بین المللی etsامریکا بود که برای اعتبار بخشی دوره های دکتری به کار می رود. نتایج نشان داد که میزان رضایت هر یک از سه گروه پاسخگویان به تحقیق از دوره تحصیلی خود پایین تر از متوسط و در حد ضعیف است. همین نتایج در فاصله زمانی پنج ساله ای که تحقیق تکرار شد، مجددا به دست آمد. این مسئله نشان می دهد که در این فاصله زمانی به رغم تأکید مسئولان و صاحب نظران بر اعتلای علوم انسانی، این مقوله در دانشگاه شیراز که از جمله دانشگاههای مطرح کشور از یک سو و مهد ادبیات و علوم انسانی از سوی دیگر است، ارتقاء کیفی نیافته است. در مقاله وارد جزئیات ابزار تحقیق شده و حوزه هایی که سنجش شده است به تفکیک بررسی می شود. در این میان می توان نقاط ضعف دوره ها را به دست آورد و جهت ارتقاء کیفی آنها برنامه ریزی کرد. لازم به ذکر است که در تحقیق اول، هیچ گونه نمونه گیری صورت نگرفته و جامعه و نمونه با هم برابر بوده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها