• بررسی مقایسه ای استخراج سطح پوشش برف با استفاده از داده های ماهواره ای modis و avhrr/3 مطالعه موردی: حوزه آبریز طالقان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 993
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در مناطق کوهستانی، ریزش های برف می تواند به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین کننده آب در فصول گرم سال محسوب گردد. در این تحقیق از داده های ماهواره ای noaa، سنجنده avhrr/3 و ماهواره ای terra، سنجنده modis برای تشخیص سطح پوشش برف حوزه آبریز طالقان استفاده شده است. در الگوریتم برف سنجی در  modis از شاخص ndsi و حدود آستانه در باندهای 2، 4 و 6 به منظور تفکیک برف از ابر و منابع رطوبتی استفاده گردیده است، همچنین در سنجنده avhrr/3 از آستانه گذاری در انعکاس باندهای 1 و 3a و آستانه گذاری در باندهای حرارتی 4 استفاده شده است. به منظور بررسی صحت عملیات تصاویر پردازش شده، از شاخص آماری pod بهره گرفته شده است. نهایتا، سطح برفی هر زیرحوزه که توسط arc hydro مشخص گردیده است، محاسبه می شود. با در اختیار داشتن عمق برف و  چگالی آن، حجم آب معادل هر زیرحوزه محاسبه شده و سپس، نتایج مورد مقایسه قرار می گیرند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها