• مقایسه آزمایشگاهی هیدرولیک سرریز- دریچه استوانه ای و نیم استوانه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 744
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تأثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر ضریب دبی سرریز– دریچه استوانه ای و نیم استوانه ای در حالت های مختلف (نیم استوانه رو به بالادست و نیم استوانه رو به پایین دست) به صورت آزمایشگاهی در این مقاله بررسی شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که در هر سه حالت با افزایش مقادیر بی بعد نسبت عمق بالادست جریان به میزان بازشدگی دریچه (h/a) و نسبت عمق بالادست جریان به قطر استوانه (h/d) ضریب دبی افزایش می یابد. و در یک (h/d) ثابت، ضریب دبی استوانه کامل تقریباً برابر با ضریب دبی نیم استوانه در بالادست و بیشتر از ضریب دبی نیم استوانه در پایین دست است. همچنین در حالتی که سازه ترکیبی به صورت نیم استوانه که دیواره بالادست منحنی و دیواره پایین دست قائم باشد، میزان وابستگی ضریب دبی به پارامتر (h/d) بیشتر و به (h/a) کمتر از دو حالت دیگر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها