• تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپروس بر برخی پارامترهای خونی جوجه های گوشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 725
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپروس بر روی برخی پارامترهای خونی جوجه های گوشتی در قالب طرح کاملا تصادفی با 256 قطعه جوجه یک روزه در 4 تیمار و 4 تکرار 16 قطعه ای به مدت 42 روز انجام شد. جیره ها حاوی تیمار شاهد (جیره فاقد ضایعات قارچ دکمه ای) و همچنین سطوح 2، 4 و 6 درصد ضایعات قارچ در ترکیب جیره بود. تیمارها از روز اول دوره پرورشی تا روز پایانی اعمال شدند. نتایج نشان داد جیره حاوی ضایعات قارچ تاثیر معنی داری بر غلظت تری گلیسیرید، کلسترول، vldl و hdl نداشت (p>0.05). اما سبب کاهش نسبی غلظت تری گلیسیرید، کلسترول، vldl و hdl در تیمارهای حاوی ضایعات قارچ مخصوصا تیمار حاوی 4% ضایعات در مقایسه با تیمار شاهد گردید. غلظت کلسترول و گلوکز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت به طوری که بالاترین سطح مربوط به استفاده از 6% ضایعات در جیره جوجه های گوشتی بود (p<0.05). استفاده از سطوح بالاتر ضایعات در جیره جوجه های گوشتی سبب افزایش معنی دار غلظت ldl نسبت به تیمار شاهد گردید (p>0.05).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها