• مقایسه اثر فلیپ باکت های جامی و مثلثی بر طول پرش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/11/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/11/03
  • تعداد بازدید: 1123
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  از پرتابه های جامی شکل در انتهای سرریز سدهای بلند، به منظور کاهش هزینه ها، در مقایسه با دیگر سازه های مستهلک کننده انرژی، استفاده می شود. آبشستگی ناشی از برخورد جت آب با بستر رودخانه می تواند پایداری سرریز، سد و سازه های مرتبط را به مخاطره بیندازد، ضمن اینکه تجمیع مواد  فرسایش یافته می تواند با تغییر رقوم پایاب، بر عملکرد خروجی سدها یا نیروگاه ها تاثیر بگذارد. در سرریزهای سدها زمانی که سرعت برخاست زیاد است و نمی توان از حوضچه آرامش استفاده کرد، بهترین گزینه استفاده از سرریزهای جامی شکل جهت اتلاف انرژی می باشد. در این تحقیق نوع جدیدی از این سرریزها که دارای ماهیتی مشابه سرریزهای جامی شکل ولی با هندسه متفاوت هستند مورد بررسی قرار می گیرند. در این مطالعه عملکرد هیدرولیکی سرریز مثلثی شکل دایره ای معمول آن، در خصوص میزان کاهش طول پرش هیدرولیکی و به تبع آن کاهش طول حوضچه آرامش که از نظر اقتصادی نیز به صرفه است، مورد مقایسه قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها