• ارزیابی روشهای مختلف تولید کود کمپوست در مدیریت پسماندهای روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خوی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1088
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   زایدات تولیدی در مراکز روستایی را می توان مطابق با قانون مدیریت پسماندها، در دو دسته عمده زایدات خانگی و پسماندهای کشاورزی دسته بندی نمود. مدیریت اصولی این قبیل دورریزها علاوه بر حفظ کیفیت محیط زیست می تواند با تولید کود کمپوست و جایگزینی آن با کودهای شیمیایی مرسوم، مزایای اقتصادی نیز به همراه داشته باشد. با توجه به محتوای آلی بالای پسماندهای روستایی همچنین پتانسیل های جمع آوری و پردازش فضولات دامی در روستاهای کشور، بررسی روشهای مختلف تولید کود کمپوست از زایدات روستایی و ارزیابی آنها از نقطه نظر زیست محیطی، فنی و اقتصادی در این مقاله مدنظربوده است. بدین منظور پس از برآورد کمیت و کیفیت زایدات خانگی در روستاهای شهرستان خوی، میزان فضولات دامی تولیدی در این مراکز مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از بسته نرم افزار co-composter و مدل تهیه شده توسط مولفان، طراحی اولیه سه سناریوی تولید کود کمپوست (شامل روشهای ویندرو، استاتیک پایل و درام چرخنده) به منظور مدیریت پمساندهای تولیدی در روستاهای شهرستان خوی انجام گردید. در ادامه میزان انرژی مصرفی و انتشارات تولیدی در هر کدام از سناریوها محاسبه شده و هزینه ها و درآمدهای متناسب با آنها تخمین شده شد. نتایج حاصله حاکی از تاثیرپذیری بالای مصارف انرژی و میزان انتشارات از فرآیند مکان یابی محل دفع منتخب بوده و از جمله دلایل عمده آن میتوان به پراکندگی مراکز روستایی در این شهرستان و به تبع آن افزایش فواصل حمل اشاره داشت. در نهایت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (ahp) ارزیابی های سه گانه زیست محیطی، فنی و اقتصادی با یکدیگر تلفیق شده و سناریوی برتر معرفی گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها