• تهیه مدل ارزیابی سناریوهای تولید کود کمپوست از پسماندهای جامد شهری در ایران (مطالعه موردی شهر تبریز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 627
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  رشد اقتصادی، افزایش گسترده جمعیت، توسعه شهرنشینی، صنعتی شدن و افزایش بیش از حد مصرف گرایی در زندگی روزمره، سبب تولید حجم بالایی از مواد زاید جامد گشته است. بنابراین ارائه و توسعه روش های مدیریت، متناسب با شرایط اقلیمی و سازگار با الگوهای زندگی شهروندان با کمترین مخاطرات زیست محیطی و حداقل هزینه ها ضروری می باشد. در مقاله حاضر یک مدل ارزیابی اقتصادی، فنی و زیست محیطی، جهت تسهیل تصمیم گیری در خصوص روش های تولید کود کمپوست از بخش آلی پسماند جامد شهری در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ارائه شده است. برای شهر تبریز سه سناریوی مختلف بررسی شده و ارزیابی با استفاده از مدل مذکور در نرم افزار expert choice انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین روش تولید کود کمپوست شهر تبریز، استفاده از روش ویندرو می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها