• تکواژ «را» در گونه زبانی فردوس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 765
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تکواژ «را» یک حرف اضافه پسایند است که در فارسی معیار، برای نشان دادن مفعول صریح به کار می رود. این تکواژ در گونه زبانی فردوس که گونه رایج در منطقه فردوس خراسان جنوبی است، دارای گونه های /ra/ ,/-r/ است و کاربرد آن تفاوت های بسیاری با کاربرد «را» در فارسی معیار دارد. این تکواژ در گونه فردوس با انواع متفاوتی از مفعول ها همراه می شود که پربسامدترین کاربرد آن به عنوان نقش نمای مفعول صریح است؛ کاربرد دسته دوم و سوم آن که کم بسامد هستند، در نقش نمای مفعول غیر صریح با دو فعل دادن و گفتن و نقش نمای مفعول بهره ور در فعل، است. با توجه به کاربرد متفاوت تکواژ «را» در این گونه زبانی، بحث بیشتر پیرامون آن ضرورت پیدا می کند. در این مقاله سعی شده است تا این تفاوت با کمک نظریات کرافت (1990) و دبیر مقدم (1384) مورد بررسی قرار گیرند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها