• تعیین عرض قاعده هسته مناسب برای سد خاکی با هسته رسی بر اساس ضریب اطمینان پایداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 632
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این تحقیق به منظور یافتن ابعادی مناسب برای قاعده هسته ی سد خاکی انجام شده است. در این تحقیق 165 سد خاکی با هسته رسی با ارتفاع و سیستم زهکشی مایل و افقی و عرض قاعده هسته مختلف مدل شده است. در این مدل ها متغیرها شامل ابعاد هندسی سد و زهکش ها و پارامتر محاسباتی، ضریب اطمینان پایداری بوده است. در نهایت با تعیین ضریب پایداری در هر یک از حالات طول زهکش مایل یکسان؛ عرض قاعده مناسب با بیشترین ضریب پایداری تعیین می گردد. نتایج نشان داد که در تراز ارتفاعی 50 و 75 متر عرض قاعده متوسط: تراز ارتفاعی 100 تا 175 متر عرض قاعده حداکثر و در تراز ارتفاعی 200 تا  300 متر عرض قاعده متوسط دارای بیشترین ضریب پایداری در بین حالات مختلف می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم