• گزارش یک مورد کارسینوم آدنکسال میکروسیستیک خلف گردن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 537
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: کارسینوم آدنکسال میکروسیستیک، واریانت نادر اسکروزان کارسینوم داکتال غدد اکرین است که در عمق، تهاجمی است. این تومور اغلب به اشتباه به عنوان ضایعات خوش خیم و بدخیم دیگر پوستی تشخیص داده شده و به صورت نامناسب درمان می گردد، که با میزان بالای عود موضعی همراه می باشد.

  معرفی بیمار: در این گزارش، آقای 59 ساله ای معرفی می شود که به علت توده ای موجود از بدو تولد در پشت گردن، که اخیرا رشد کرده بود، تحت بیوپسی انسیزیونال قرار گرفت. در معاینه ریزبینی، توموری انفیلتراتیو حاوی توبول های کوچک طنابی شکل و زاویه دار در استرومای فیبروزه در درم مشاهده شدند که شکل های دم قورباغه ای و ویرگولی داشتند و برای بیمار تشخیص سیرنگوما مطرح شد. در مرحله بعد، بیوپسی اکسیزیونال ضایعه انجام شد. در معاینه ریزبینی، توموری با گسترش به زیر درم مشاهده گردید که حاوی کراتینوسیت های باز الویید بود و گاهاً دارای سیستم های شاخی و فولیکول های مو کامل تشکیل نشده، بود. در قسمت های دیگر، مجاری و ساختمان های غددی با دو لایه سلول مشاهده گردیدند. تومور به اعصاب و عضلات اسکلتی گسترش یافته، ولی فاقد آتیپی و میتوز بود. با توجه به یافته های فوق، تشخیص آدنوم آدنکسال میکروسیستیک برای بیمار مطرح شد.

  نتیجه گیری: از آنجا که در صورت مدنظر قرار دادن این تومور نادر مهاجم پوست و تشخیص صحیح، استفاده از روش جراحی موهس، منجر به کاهش قابل توجه میزان عود موضعی می گردد، به نظر رسید گزارش این مورد، مفید واقع شود .همچنین در این گزارش، تومور در زمینه یک ضایعه موجود از بدو تولد مشاهده گردید، که از این نظر نیز، در خور توجه می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها