• شدت وازوموتور راکتیویتی عروق مغزی در ترومبوز سینوس های وریدی مغزی و مقایسه آن با وازو راکتیویتی نرمال با استفاده از داپلر ترانس کرانیال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 703
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   
  زمینه و هدف: ترومبوز سینوس های وریدی مغز یک بیماری مجزای عروق مغزی می باشد که اغلب بالغین جوان و بچه ها را درگیر می نماید. اختلال در پمپ های وابسته به انرژی غشاء سلولی به علت ادم سیتوتوکسیک، ایسکمی مغزی و بالا رفتن فشار داخل مغزی، می تواند زمینه ساز اختلال در فعالیت اتونومیک مغز باشد. اندازه گیری وازوموتور راکتیویتی مغز با ترانس کرانیال داپلر در این بیماران اطلاعات مفیدی در مورد همودینامیک عروق مغزی و میزان خسارت وارد شده به مغز داده و در تعیین پیش آگهی آنها مفید می باشد. هدف از انجام این پژوهش، اندازه گیری وازوموتور راکتیویتی در بیماران با ترومبوز وریدهای مغزی و نرمال و مقایسه وازوموتور راکتیویتی در این دو گروه بود.
   

  روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی است. در این مطالعه، وازوموتورراکتیویتی عروق مغزی 25 بیمار با ترومبوز سینوس های وریدی مغز و 25 نفر به عنوان گروه شاهد که همگی از نظر کلینیکی و مطالعه سونوگرافیک عروق مغز سالم بودند، اندازه گیری شد. بررسی (cerebral vasomotor reactivity)vmr با استفاده از دی اکسید کربن 5% (co2) انجام شد. cvr به صورت درصد تغییر سرعت (mca) middle cerebral artery به ازای هر میلی متر جیوه (mmhg) افزایش co2 خون شریانی اندازه گیری شد. داده ها از طریق برنامه نرم افزاری spss(version11) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با روش student t-test مورد بررسی آماری قرار گرفتند.

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها